Звернення до виборців України

У нас є, можливо, останній шанс змінити ситуацію хоч би відносно конституційним шляхом – перетворити вибори Президента України на референдум про недовір’я всій системі влади в цілому. Ми повинні скористатися своїм правом і проголосувати за «Не підтримую жодного кандидата». Ми вже не можемо просто відсидітися удома і не прийти вибори взагалі. По знову зміненому закону про вибори (ЗУ від 05.03.1999 № 474-xiv «Про віборі президента» http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=474-14) вибори вважаються дійсними при будь-якій кількості тих, що прийшли.

З іншого боку в законі про вибори Президента України, у відмінності від закону про вибори депутатів всіх рівнів, кількість тих, що проголосували «не підтримую жодного кандидата» не розподіляється між останніми учасниками гонки до годівниці, а вважається «окремим рядком». (п.10,ч.1,ст.83,п.12,ч.1,ст.84,ЗУ від 05.03.1999 № 474-xiv «Про вібори президента» http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=474-14).

Ще трохи і президента вибиратимуть в парламенті, депутатська посада стане довічною, а пункт «Проти всіх» взагалі приберуть з бюлетенів. Висловити своє повне недовір’я владі, ми можемо на цих виборах президента. «Навіщо це робити, якщо все одно нічого не зміниться?» — запитає кожен з Вас. Зміниться! Коли нас, що проголосували за недовір’я системі влади стане більшість, то ми маємо право сказати їм – «Пішли геть!». А коли «вони» не підуть, ми маємо право і просто зобов’язані поступати з ними так, як «вони» на це заслужили.

Ми не повинні сподіватися на чергового політика, диктатора і доброго царя. Все залежить від нас. Кожен з нас може і повинен зробити хоч би перший крок – піти і сказати цим тварюкам «Пішли геть!». Для цього необхідно зробити дуже багато. Ми закликаємо кожного допомогти загальній справі. Кожен повинен зрозуміти, що у результаті допомагає собі сам.

http://systeme.net.ua/

Москалі згадуються в літописах вже під 1375 роком!

Витяг з русько-літовської хроніки про те, яку штуку утнув князь літовський і руський Олгерд з князем московським Дмітрієм «Донскім». Текст написано староукраїнською – руською мовою (Ѣ = і)

Тым теды славным звитязством Димитрий, великий князь московский, поднеслся, умыслил под Литвою Киевское, Витебское и Полоцкое князство войною доходити. Послал до Олгерда послы бучные з голым мечем и огнем, обЂцуючи его в Вилню на велик день привитати з красным яйцем, a Литву всю огнем и мечем звоевати и оказати силу и потужность свою. Которого зухвалства и отповЂди гордой Олгерд выслухавши и нарядившися з Кестутом, братом своим, и иншими княжаты, задержал у себе тых послов, a сам зараз посполитое рушене по всЂх панствах Великого князства Литовского и Руского росказал, абы ся стягалы под Витебско на день серодопосный великого посту. Братов тежь всЂх обослал своих, абы ему на той же день против того неприятеля головного помочь давали.

A гды (коли) уже до Витебска на день назначеный войска всЂ так его, яко и братия з войсками своими станули, и оказалися в шиках порядных, як то треба до войны, росказал зараз Олгерд дороги для спЂшного и простого тягненя к мЂсту Моск†з войском килку тысячом черни литовской готовати мосты и переправы, приставивши до них д†тисячи ездных c копиями для обороны. A сам, рушивши з Витебска зо всЂм войском литовским, маючи при собЂ послы московские, днем и ночью тягнул спЂшно до Москвы мЂста столечного, a идучи ничего не палил а ни пустошил, тылко хто Ђхал з Москвы против ему, тых пропущал, a Ђдучого зас до Москвы, того назад заворочал.

Тылко живность вселякую войску у москалей брал и их самих для мощеня мостов през болота и старины, що найпростщую казал дорогу до Москвы торовати, a до того и зима землю в той час гартовала. Шпигов зас и сторожу завше в килку милях перед войском также з боков и c тылу мЂл, a гды притягнул под Москву, положился обозом за мЂстом в мили для вытхненя войску своему.

A потым, рушившися оттоль в спра†порадной, як належит, послы московские отправил, давши им жагву (губку) або лионт запаленый, и казал, абы отдали своему пану, мовячи, же Олгерд, не будучи так поважным, упережает его, выражаючи ему почесть и не зычачи так далекой дороги до Вилня, але сам в него в Моск†буду, на велик день и яйце ему красное перше, ниж тая жагва згорит, отдам, которого то огня з Вильня Лит†до Москвы не треба было возити; з тым пустивши послы, сам за ними в тропы з войском тягнул. A так, послы тые з тым поселством и з огнем в жаг†ледво що приЂхали до Москвы, зараз шли до великого князя на палац, которого поткали на велик день самый идучого до утрени в церковь, и отдали ему жагев з огнем и поселства своего учинили реляцию.

И гды свитало, Олгерд зо всЂм войском своим притягнул под мЂсто и положился обозом на Поклонной горЂ. Димитрий, великий князь московский, выслухавши поселства, вет за вет отданого от Литвы и неприятеля туж над мЂстом до войны ушикованого, готового и справного до битвы видячи не дуфал оборонЂ замковой и мЂсцкой, гризлся сам в собЂ. Мыслил з Литвою поткатися в полю, але, же так прудко до битвы и отпору так великому неприятелеви не могл зготоватися, удался в розмову o примире, поступаючи наклады военныи нагородити зараз и войску всему литовскому плату з своей казны дати, и заховане статечного покою раз подтверженого и границ з Литвою так, як бы слушне мЂло быти, и на котрых сам Олгерд з рицерством своим перестанет.

А по долгих намовах дался Олгерд до еднаня и примиря, еднак же под кондициами, абы ему волно было з частю рицерства литовского и панами переднЂйшими до замку Московского збройно вьЂхавши копию o стЂну замковую скрушити, a для безпечности постановленого примирья границ литовских з Москвою по Угру рЂку, абы сам князь Димитрий з митрополитом и з боярами своими присягою потвердил, выправу военную ему и войску его литовскому заплатил, що все великий князь московский исполнити обЂцал, обавляючися чого горшого.

A Олгерд тежь, перестаючи на кондициах умовленых доброволне поданых без жадной войны, въЂхал в замок Московский доброволне отвореный, там же в церкви Димитрия князя привитал, и, отдаючи ему красное великодное яйце, мовил: «Видиш, княже Димитрий, хто з нас ранЂй на войну встал». A отдавши яйце, копие свое скрушил o браму, абы Москва памятала, же литва з Олгердом была в Моск†и копие свое Олгерд крушил o браму. A потым великий князь Димитрий всЂ нагороды военныи Олгердовы з иншими упоминками дорогими отдал, a границу з Москвою з Ђдной стороны по Можайско, a з другой стороны по Угру, реку глубокую и болотную, которая почалася недалеко Дорогобужа в лЂсЂ за Смоленском миль 18, межи Калугою и Воротином, впадает в рЂку Оку.

A так Олгерд, пожегнавшися з князем Димитрием, ишол з войском своим назадь, веселячися з так славного звитязства без розляня крови. A пришедши до Витебска роспустил войско свое ку домови, ударовавши всЂх.